Trải nghiệm khách hàng - Yếu tố cạnh tranh khác biệt trong thời đại số

BLOG

Trải nghiệm khách hàng - Yếu tố cạnh tranh khác biệt trong thời đại số
14/09/2019

Ngày 13/09/2019, “Trải nghiệm khách hàng - Yếu tố cạnh tranh khác biệt trong thời đại số” được tổ chức thành công bởi cộng đồng CIO Hàng Việt Nam chất lượng cao, chương trình diễn ra nhận được sự quan tâm đông đảo từ doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

 

UNIK và SAP rất vinh dự được đồng hành cùng sự kiện lần này. Bằng những kinh nghiệm thực tế, UNIK và SAP giúp các doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của “TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG” trong Thời Đại Số hiện nay.

 

Thông tin chi tiết, anh/chị tham khảo thêm tại:

https://www.facebook.com/pg/ciovn.org/photos/?tab=album&album_id=1991051397661280&__xts__%5B0%5D=68.ARB4YohVem1qLpWNwUXM9xDjymnuTJr69oaKrSptRu2UD8XqCGnjrWCYb08HQnLoOFpK0sExY5CLjCXyD8y7ZvYsurxSQxywMn9OWEAqS375L6pu5zaCtjCuzz8V2dNbAebvpgG4pXePZT7qcORo9Lnz8X_P1Smu3gyHsGtGifmkJ8N8EUV2cSCbEpT0rjyB8aa-0JAVxmWwlqNUXlg9TN4RKCpe8VgqgUq7byHMmDlzIxOS2GSRNrVbrIxoWLV0Q53BoZeCp8rYLgwOH_6cuUZqmDzDeDZGZPb7BJwvljbvk9vsQL_kroLLYVaYiq3B_tyDFzbxJcJIRUrFRwMsaJmZlq-ACYS0zx4B0r18I4hgz6PdngKngbm5i0pBw4Bso7RfuhzACvbM_inu6k0RDSuDVIEsHf7D-wnUtUe7PYwssPwtr0mFgwY73CWb_G6VCSmEDBpuQKQuPpo5d9ja&__tn__=-UC-R

 

*
*
*
*
*
Example invalid custom select feedback
Example invalid custom select feedback